Reference

Ostatní typy prací

1.Pošta Hronov – spodní stavba vč. přípojek
Cena: 2 500 000,- vč. DPH
Termín: 11/2008-04/2009

Předmětem díla bylo provedení základových pasů vč. základové desky pro stavbu budovy pošty v Hronově. Součástí díla bylo zřízení přípojek vody, kanalizace, plynu a elektro. Práce byly prováděny v koordinaci s rekonstrukcí celého náměstí.


2.„Požární zabezpečení objektu EA 901 Univerzity Pardubice“ - Univerzita Pardubice

Cena: 1 100 000,- vč. DPH
Termín: 06-09/2009

Předmětem díla byla dodávka a montáž požárních uzávěrů, nouzového osvětlení a venkovní úpravy včetně zpevněných ploch v areálu Univerzity v Pardubicích.

3.MŠ Kampánova - výměna rozvodů ÚT a TUV
Cena: 600 000,- vč. DPH
Termín: 06-08/2009

Naše práce spočívala v zemních a bouracích pracích a po dokončení jsme provedli terénní úpravy včetně položení chodníkové dlažby v areálu MŠ.