Nabízené služby

Společnost DMK nabízí dále uvedené služby:

Stavebni činnost

  • bytových staveb a rodinných domů
  • občanských staveb
  • průmyslových staveb
  • zámkové dlažby a zpevněné plochy

Pro stavební zakázky zajistíme v rámci inženýrské činnosti vypracování potřebné projektové dokumentace,  stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, službu koordinátora BOZ.


Zateplování fasád

Pro provedení kontaktních tepelně izolačních systému stěn budov má firma proškolené a procvičené pracovníky v oblasti pěnových i minerálních tepelně izolačních systémů. Např. Saint-Gobain Weber Terranova, atd.

Uvedené technologie pro dodatečné zateplení má společnost DMK stavby s.r.o. ve spolupráci s partnerskou firmou Domovník spol. s r.o. certifikovány pro dotační program Nová zelená úsporám 2013 Více informací zde: www.nzu2013.cz